Hasznos tanácsok 2

Polgári pert indítana?
·Gyűjtse össze az állításait igazoló bizonyítékokat!
(Okiratok, tanúk)
·Határozza meg, hogy mi a követelése és hogy milyen döntés meghozatalát kéri a bíróságtól?
·Gondolja át, hogy a peres eljárás költségeit Önnek kell megelőlegeznie, amennyiben nem részesül költségkedvezményben!
·Meg kell adnia az ellenfél lakóhelyét, tartózkodási helyét!
·Végrehajtható lesz-e a bíróság jogerős határozata?
Végrendelet, öröklési szerződés megszerkesztését kívánja?
·Vegye számba, kik örökölhetnek Ön után?
(Leszármazó, házastárs, szülők, testvérek)
·Milyen vagyontárgyakkal (ingatlan, nagyobb értékű ingóság, banki folyószámla-követelés rendelkezik?
·Életjáradékra vagy természetbeni tartásra, esetleg mindkettőre lenne szüksége?
·Pontosan milyen szolgáltatások teljesítését várja az eltartótól, ill. öröklési szerződés esetén a szerződéses örököstől?
Büntető eljárást indítottak Ön ellen?
·A bűnösség megállapítása a bíróság feladata.
·Amennyiben ártatlannak vallotta magát, melyek a mentő körülmények?
·A védekezésének egy korlátja van: mást bűncselekmény elkövetésével hamisan nem vádolhat.
·Jogában áll megtagadni a vallomástételt az eljárás bármely szakaszában, de észrevételeket, indítványokat ekkor is tehet.
·Az ügyvédi törvény alapján az Ön által közölt bizalmas információk ügyvédi titoknak minősülnek.