Hasznos tanácsok 1

Ingatlanszerződést kötne?
·Kérje el az ingatlan pontos címét, helyrajzi számát!
·Kérdezzen rá az ingatlannal kapcsolatos esetleges tartozásokra!
(Közüzemi díjak, közös költség, hitel)
·Ha építési telket vásárolna, tájékozódjék a beépítési szabályokról!
·Bankhitel esetén előre kérjen tájékoztatót a pénzintézettől a folyósítás feltételeiről!
·Kérjen információt az ingatlan esetleges hibáiról! (szavatosság)
·Ha meghatalmazott jár el, ne kössön szerződést addig, amíg a meghatalmazás szakszerű vizsgálata meg nem történik.
·Mindig olvassa el az aláírandó okiratot és kérdezzen rá az egyes jogi fogalmakra!
·Kérdezzen rá az esetleges illetékfizetési kedvezményekre, mentességekre!
Házassága felbontását kívánja?
·Döntése egy életre szól, ezért szükség esetén mindig kérje ki jogi szakértő tanácsát!
·Tudnia kell, hogy a házasság felbontása a gyermeke(i) sorsára is kihatással van.
·Lehetőleg kerülje a konfliktushelyzeteket és törekedjen arra, hogy akár jogi képviselő bevonásával közösen beszéljék meg a vitás kérdéseket házastársával!
·Gyűjtse össze, másolja le azokat az iratokat, amelyekkel később az állításait bizonyítani tudja!
·A házasság felbontása nem jelentheti azt, hogy a gyermekével a kapcsolata megszakad.
Gyermektartásdíj felemelése/leszállítása iránti pert indítana?
·Határozza meg a gyermek eltartásával járó rendszeres és alkalmi kiadásokat!
(Élelmezés, iskolán kívüli képzés, kulturális és sporttevékenység)
·Készítsen listát a háztartási kiadásairól!
(Rezsi, közös költség, hitelek, egyéb rendszeres kiadások)
·Ha ismeri, mérje fel az ellenfél jövedelmi, vagyoni viszonyait (jövedelem, ingó- és ingatlanvagyon), személyi körülményeit (egyedül él, más személy eltartásáról is gondoskodik)!
·Ha a gyermek már nagykorú, van-e önálló jövedelme, kapcsolatot tart-e a másik szülővel?
·Levonható, behajtható-e az ellenféltől a megítélt tartásdíj?
Társaságot alapítana?
·Olyan cégnevet válasszon, amely más társaságok nevétől különbözik, és legalább négy karakter hosszú.
·A székhely használatához az ingatlan-tulajdonos írásbeli hozzájárulása szükséges.
·Ki lesz a társaság képviselője?
·Nem lehet képviselő olyan személy, aki eltiltás hatálya alatt áll.
·A társaság képviselője munkaviszonyban vagy megbízás alapján látja majd el a társaság képviseletét?
·Határozza meg a társaság tevékenységi köreit! Ezt később módosíthatja.
·Döntenie kell, milyen áfa-körbe kíván tartozni?
·Van-e szüksége közösségi adószámra?
·Milyen összegű törzstőkével kívánja megalapítani a társaságot?
·Hogyan osztják fel a nyereséget a társaság tagjai egymás között?