Szolgáltatások

INGATLANÜGYEK
·szerződések előkészítése
(tulajdoni lapok, okiratmásolatok beszerzése)
·teljes körű ügyintézés a szerződéskötéstől az illeték kifizetéséig
·használati megállapodások írásba foglalása
·bérleti szerződések, lakáskiürítéssel kapcsolatos jogviták
CSALÁDJOG
·házassági vagyonjogi szerződések szerkesztése
·képviselet ellátása szülői felügyelettel, házasság felbontásával, szülői felügyelettel, gyermektartásdíjjal kapcsolatos perek
·házassági, élettársi vagyonjogi jogviták
·származás megállapításával kapcsolatos peres eljárások
·gondnoksági ügyek
·végrendeletek, tartási, öröklési szerződések írásba foglalása
POLGÁRI PERES ÜGYEK
·szerződéses jogviták
·követelések
·szomszédjogi viták
TÁRSASÁGI JOG
·társasági szerződések (szerződésmódosítások) készítése
·képviselet ellátása cégbírósági eljárásban
·végelszámolási, felszámolási eljárások
·szerződések véleményezése
PEREN KÍVÜLI ÜGYEK
·fizetési meghagyások
·végrehajtási eljárás
·hagyatéki ügyek
·előzetes bizonyítás
TÁRSASHÁZAK, LAKÁSSZÖVETKEZETEK
·tanácsadás
·okiratok szerkesztése
·követelések érvényesítésével kapcsolatos eljárások
MUNKAJOG
·munkaszerződések
·munkaügyi jogviták
·üzemi balesetek
·kártérítési ügyek
CIVIL SZERVEZETEK
·alapítványok,egyesületek létesítő okiratainak elkészítése
·bejegyzési ügyek
BÜNTETŐ ÜGYEK
·védelem ellátása büntető eljárásban
·közlekedési ügyek
·tanú, sértett képviseletének ellátása büntető eljárásban
·polgári jogi kártérítési igény érvényesítése


A felsorolás nem teljes. További információért forduljon hozzám bizalommal.